Αι τοπωνυμίαι της πόλεως και των περιχώρων των Αθηνών

Περιγραφή
[…] Η συλλογή αύτη δίδει μίαν εικόνα της καταστάσεως των τοπωνυμιών και του λεκανοπεδίου των Αθηνών, όπως εμφανίζεται κατά τον τελευταίον αιώνα της τουρκοκρατίας και από της απελευθερώσεως μέχρι της συγχρόνου εποχής. Αι πλείσται των τοπωνυμίων, όπως συμβαίνει συνήθως διά τους αστικούς και αγροτικούς οικισμούς, έχουν προέλθει από επώνυμα ιδιοκτητών. Επειδή δε μοιραίος είναι ο νόμος της διαδοχής εις την κυριότητα της γης, αναπόφευκτος ήτο η διά του χρόνου αλλαγή τοπωνυμίων εις μιαν και την αυτήν θέσιν. Ούτως, επί παραδείγματι, ταυτίζονται τοπογραφικώς αι εις διαφόρους χρονικάς περιόδους, ισχύσασαι τοπωμύμιαι: Μύλος Τουραλή, Μύλος Κορομηλά, Μύλος Κότου. Σταθερώτεραι είναι αι τοπωνυμίαι, αίτινες έχουν προέλθει από έκτακτον και παροδικόν γεγονός και από χαρακτηριστικόν γνώρισμα της θέσεως. […]
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Συγγραφέας : Μπίρης Κώστας Η.
Εκδότης : Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Έτος έκδοσης : 2006
ISBN : 960-214-445-9
Σελίδες : 121
Σχήμα : 21χ14
Κατηγορίες : Αθήνα – Ιστορία, Τοπωνύμια
Σειρές : Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου

Τιμή σε ιστοσελίδες: 4.53 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.