Αθήνα: Κοινωνικές δομές πρακτικές και αντιλήψεις

Περιγραφή
Το παρόν βιβλίο αποτελεί επεξεργασία υλικού που προέκυψε από το ερευνητικό πρόγραμμα “Κοινωνικές προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη της Αθήνας-Αττικής”. Το πρόγραμμα αυτό είχε ως στόχο τη διερεύνηση στον αθηναϊκό χώρο ορισμένων βασικών κοινωνικών διαδικασιών που αναπτύσσονται στις μεγάλες πόλεις και οδηγούν συχνά σε καταστάσεις που απειλούν την κοινωνική συνοχή. Με τη διερεύνηση αυτή επιδιώχθηκε ο εντοπισμός εκείνων των καταστάσεων και των τάσεων εξέλιξης για τις οποίες απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στην προοπτική μιας (και) κοινωνικά αειφόρου ανάπτυξης της πόλης. Η διερεύνηση βασίστηκε σε έναν αριθμό επιμέρους ερευνών πλαισίου (κοινωνικο-δημογραφικές μεταβολές 1981-1991, δημογραφικές εξελίξεις κατά τη δεκαετία του 1990, κοινωνικο-οικονομικές και στεγαστικές ανισότητες στην Αθήνα 1990-2000 και κοινωνικές και χωρικές ανισότητες στην εκπαίδευση) και, κυρίως, σε μία μεγάλη δειγματοληπτική έρευνα σε επιλεγμένους τύπους περιοχής κατοικίας.

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο, Μαλούτας Θωμάς, Εμμανουήλ Δημήτρης, Παντελίδου – Μαλούτα Μάρω
Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 960-7093-93-3
Σελίδες: 373
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Κοινωνιολογία, Αστική ανάπτυξη, Αστική ζωή, Αθήνα
Σειρές: Μελέτες – Έρευνες = Studies – Research Reports

Τιμή σε ιστοσελίδες: 14.25 €