Αγροτική νομοθεσία

Περιγραφή
Το βιβλίο έχει ως στόχο την ενημέρωση του έργου του συγγραφέα με τίτλο «Αγροτική Νομοθεσία», που κυκλοφόρησε το 2001 από τις ίδιες εκδόσεις, με νέα νομοθετικά κείμενα που συμπληρώνουν ή τροποποιούν τα υφιστάμενα.
Έτσι, στο βιβλίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις των εξής Νόμων:
-Ν. 2810/2000: «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις».
-Ν. 2819/2000, άρθρο 13: «Αύξηση των συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ».
-Ν. 2892/2001, άρθρο 15: «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος “Έγγραφο προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης”».
–N. 2945/2001: «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας».
-Ν. 3050/2002: «Σύσταση Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις».
-Ν. 3147/2003: «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».

Συγγραφέας: Μακρής Ιωάννης Σ.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-301-966-6
Σελίδες: 224
Κατηγορίες: Κώδικες

Τιμή σε ιστοσελίδες: 20.68 €