Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Περιγραφή
Ο Σπύρος Σπύρου είναι επίκουρος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής). Κατά την περίοδο 1994-2001 εργάστηκε στα University of Durham (Department of Economics & Finance, 1999-2001), Middlesex University Business School (1997-1999) και, Brunel University (Department of Economics & Finance 1994-1997). Σπούδασε οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990) και έχει PhD στα Χρηματοοικονομικά (1997) και MSc στα Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων (1993) από το Brunel University. Έχει επίσης εργαστεί ως αναλυτής σε χρηματιστηριακή εταιρεία, ως μέλος επιτροπών αξιολόγησης έργων και σύμβουλος σε διάφορους οργανισμούς, και έχει αρθρογραφήσει στην Ελευθεροτυπία (1999-2000). Διατελεί κριτής άρθρων [referee) για διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά.
Έχει οργανώσει και διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Παραγώγων Αγορών σε Αγγλικά Πανεπιστήμια, (Financial Engineering, Security Investment Analysis, Portfolio Management) και διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Διαχείριση Κινδύνων & Παράγωγα, Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική) καθώς και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου). Επίσης έχει επιβλέψει επιτυχημένα διδακτορικές διατριβές (PhD) και Μεταπτυχιακές Διατριβές (MSc), και έχει διατελέσει υπεύθυνος επιλογής φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (MSc Admission Tutor) του University of Durham (Department of Economics & Finance) και Middlesex University Business School.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της αποτίμησης αξιογράφων, της συμπεριφοράς του επενδυτή κατά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων και των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως “Journal of Business Finance & Accounting”, “European Financial Management”, “lnternational Review of Financial Analysis”, “Applied Financial Economics. Applied Economics”, “Journal of Emerging Markets Finance”, “The Manchester School”, “Journal of Economic Development”, μεταξύ άλλων.

Συγγραφέας: Σπύρου Σπύρος Ι.
Εκδότης: Μπένου Γ.
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN: 960-8249-97-Χ
Σελίδες: 480
Κατηγορίες: Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες , Χρηματοοικονομική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 33.18 €