Έσοδα επενδύσεων και τιμολογιακή πολιτική ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Περιγραφή
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζουν τα έσοδα από τις επενδύσεις στο τελικό αποτέλεσμα (κέρδος / ζημία) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και να αναπτύξει μια απλή αλλά ακριβή μέθοδο για τη συνεκτίμηση των εσόδων αυτών κατά τη φάση της αξιολόγησης και τιμολόγησης των κινδύνων (Underwriting). Στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, σε αντίθεση με τις ασφαλίσεις ζωής., δεν είναι πάντα σαφές πως λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από τις επενδύσεις για την τιμολόγηση των κινδύνων. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των μαζικών ασφαλίσεων, η ασφαλιστική αγορά πιέζεται να μεταβάλλει την παραδοσιακή πολιτική της – με βάση την οποία τα κέρδη ενός κλάδου μετρώνται με τα τεχνικά αποτελέσματα – και να δείξει καθαρότερα πως τα έσοδα από τις επενδύσεις επηρεάζουν τα κέρδη και την τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων. [….]
Ο σκοπός, λοιπόν, αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο το εισόδημα από επενδύσεις επηρεάζει την τιμολογιακή πολιτική μιας ασφαλιστικής εταιρίας και να περιγράψει τη μέθοδο με την οποία το εισόδημα αυτό μπορεί να υπεισέλθει στη διαδικασία καθορισμού των στόχων κερδοφορίας ενός κλάδου ασφάλισης ή μιας ασφαλιστικής εταιρίας.
(από την εισαγωγή του βιβλίου)
Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι απόφοιτος του οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του πανεπιστημίου TEMPLE (Philadelphia USA), με ειδίκευση στην ιδιωτική και κοινωνική ασφάλιση και στη δημόσια οικονομική. Έχει εργαστεί ως διευθύνων σύμβουλος στη Χρηματιστηριακή Β. Ελλάδος (1991-93), διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής (1993-99), και διοικητής του ΙΚΑ (1999-2004). Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (1993-96), και πρόεδρος της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών (2000-2004). Έχει γράψει αρκετά βιβλία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τις εξής περιοχές: εφαρμογές της θεωρίας διαχείρισης των κινδύνων, σύγκλιση ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών αγορών, κοινωνική ασφάλιση για συντάξεις, συστήματα υπηρεσιών υγείας.

Συγγραφέας: Νεκτάριος Μιλτιάδης
Εκδότης: Financial Forum
Έτος έκδοσης: 2002
ISBN: 960-7247-40-Χ
Σελίδες: 182
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ασφάλιση, Οικονομική επιχειρήσεων

Τιμή σε ιστοσελίδες: 10.88 €