Έγγραφα του αρχείου Βατικανού περί της ελληνικής επαναστάσεως

Περιγραφή
Το πρώτον μέρος τους παρόντος έργου, του τιτλοφορούμενου “Έγγραφα του Αρχείου Βατικανού περί της Ελληνικής Επαναστάσεως” και φέροντος τον αριθμόν 10 εις την σειράν “Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας” της Ακαδημίας Αθηνών, εξεδόθη το 1979, με εκτενή κατατοπιστικήν εισαγωγήν και εκδοτικήν – μεταφραστικήν φροντίδα του Γεωργίου Ζώρα (1908-1982). Περιλαμβάνοντο, εις το πρώτον αυτό μέρος, 291 διπλωματικά έγγραφα των ετών 1820-1826, με εκτενείς ή σύντομους αναφοράς εις τα γεγονότα της επαναστατημένης Ελλάδος. Πρόκειται κυρίως δι’ επιστολάς ή πολιτικάς εκθέσεις των παπικών προξένων Κερκύρας και των υποπροξένων Ζακύνθου, καθώς και δι’ απαντητικάς, ως επί το πλείστον, προς αυτούς των γραμματέων ή άλλων αξιωματούχων του παπικού κράτους. Το δεύτερον μέρος εξεδόθη το 1986, μετά τον θάνατον του συγγραφέως, επί τη βάσει των καταλοίπων του, με ιδικήν μου φροντίδα και της φιλολόγου Αντωνίας Σοφικίτου, περιελάμβανε δε 275 έγγραφα αναλόγου περιεχομένου, των ετών 1827-1828. Τώρα παραδίδεται εις το αναγνωστικόν κοινόν το τρίτον μέρος, περιλαμβάνον 36 έγγραφα, των ετών 1829-1830, τα οποία εντοπίσαμε εις το Απόρρητον Αρχείον του Βατικανού, τα μετεγράψαμε και μετεφράσαμε, συμφώνος προς τα εκδοτικάς αρχάς του Γεωργίου Ζώρα. Με την έκδοσιν των ολίγων αυτών εγγράφων του τρίτου μέρους, ολοκληρώνεται το όλον έργον. […]
(Γεράσιμος Ζώρας, απόσπασμα από το προλογικό σημείωμα)

Μεταφραστής: Ζώρας Γεράσιμος Γ.
Επιμελητής: Ζώρας Γεράσιμος Γ.
Εκδότης: Ακαδημία Αθηνών
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN:
Σελίδες: 101
Τόμος: 3
Σχήμα: 28χ21
Κατηγορίες: Αρχεία – Ιστορία – Ελλάς , Ελλάς – Ιστορία – 1828-1830
Σειρές: Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 15.34 €