Άγιον Όρος

Περιγραφή
Τον Σεπτέμβριον του 2004 εις την Μεγάλην Αίθουσαν Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έλαβε χώραν επικαίρως και επιτυχώς τετραήμερον διορθόδοξον Θεολογικόν Συνέδριον υπό τον τίτλον: “Οικουμενισμός: Γένεση, προσδοκίες, διαψεύσεις”.
Μεταξύ των πενήντα τόσων εισηγητών του Συνεδρίου, προσκληθέντες, ευρέθημεν και ημείς δια την ανάπτυξιν του θέματος· “Άγιον Όρος και Οικουμενισμός”. Αλλ’ εξ απειρίας χειρισθέντες τον χρόνον και την συγκυρίαν, ουδέ καν εισήλθομεν τότε δεόντως εις το θέμα. Και το χρεωστούμενον από τότε καταθέτομεν ταπεινώς διά του παρόντος φιλοπονήματος, έχοντος ως κορμόν τα κείμενα της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Από της σθεναράς γλώσσης των κειμένων τούτων εμφαίνεται το απ’ αιώνων επί των βράχων του Άθωνος ερριζωμένον φρόνημα του Αγιορείτικου Ασκητισμού. […]
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Συγγραφέας: Λουκάς Φιλοθεΐτης Μοναχός
Εκδότης: Το Παλίμψηστον
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-7814-35-5
Σελίδες: 318
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Άγιο Όρος

Τιμή σε ιστοσελίδες: 12.31 €