Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου

Περιγραφή
Στο παρόν περιέχεται συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία των άρθρων 662Α-662Η (και 662Θ) του ΚΠολΔ για τη διαταγή αποδόσεως της χρήσεως μίσθιου ακινήτου, καθώς και των συναφών θεμάτων της διαδικασίας ανακοπής κατά της διαταγής και εκτελέσεως της διαταγής – με βάση τη βιβλιογραφία και τη δημοσιευμένη νομολογία.

Επιμελητής : Αλισιώτη Σοφία
Εκδότης : Θέμις
Έτος έκδοσης : 2012
ISBN : 960-9664-31-8
Σελίδες : 208
Κατηγορίες : Αστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 40.05 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.